מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות – אריקה כרמל בע”מ

תאריך עדכון אחרון : 12.5.2021

 1. מבוא

מדיניות פרטיות זו מפרטת את נהלי איסוף המידע על ידי אריקה כרמל בע”מ, (להלן: “החברה”, “אנו”, “אנחנו”) בעת שימוש באתרי החברה הבאים: https://bcurelaser.co.ilhttp://healthy-home.co.il , http://painless-life.co.il , ובכלל זה תת דומיינים מקושרים, ו/או השירותים המסופקים על ידי החברה, למשל, על ידי יצירת קשר עם מוקד שירות הלקוחות שלנו (להלן: “האתר”, ו-“השירותים”, בהתאמה). מטרתה של מדיניות פרטיות זו היא להסביר לך את השימושים שהחברה עושה במידע, שכן החברה מכבדת את פרטיותך, ומחויבת להגן עליה. בטרם שימוש באתר ו/או בשירותים אנא וודא שקראת את תנאי מדיניות הפרטיות, וכן את תנאי השימוש באתר http://shorturl.at/zBXZ4.

כשאתה מוסר לנו מידע, הדבר נעשה מרצונך ולא עקב חובה חוקית, אך אם תבחר שלא למסור לנו מידע, עלולה להימנע מאיתנו היכולת לספק לך שירותים. יש למסור ו/או לעדכן מידע נכון, אמין ומדויק, רק בשמך ועבור עצמך. המידע שנמסר צפוי להישמר כולו או חלקו במאגרי המידע של החברה, אצלה או אצל מי מטעמה, לרבות באמצעות שירותי “ענן”, בארץ ו/או בחו”ל, לעתים במדינות המקנות רמת הגנה פחותה למידע אישי מזו המיושמת בישראל. השימוש במידע יהיה בהתאם למטרות מאגרי המידע של החברה, בכפוף לדין, ולתנאי מדיניות פרטיות זו.

בעצם שימושך באתר ו/או בשירותים, הנך מאשר כי קראת, הבנת וכי אתה מסכים ומקבל על עצמך תנאי מדיניות פרטיות זו (כפי שיהיו מעת לעת) במלואם. אם אינך מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות, עלייך להימנע או להפסיק כל שימוש באתר ו/או בשירותים באופן מיידי.

מדיניות פרטיות זו נערכה בלשון זכר מטעמי נוחות, אולם מופנית במידה שווה לכל המינים.

 1. אילו סוגי מידע אנו עשויים לאסוף אודותייך?

2.1 יצירת קשר – במידה ותבחר ליצור קשר עמנו או תבקש כי נציג יצור איתך קשר, תידרש לספק לנו את דרכי ההתקשרות עמך, לרבות, שם מלא, טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת מגורים, וכן כל מידע אשר תבחר מיוזמתך למסור לנו.

2.2 הקלטות טלפוניות – הקלטות של שיחות טלפון לנציגינו ולמוקדים טלפוניים.

2.3 אמצעי תשלום – במידה ותבחר לרכוש שירותים ו/או מוצרים, ולצורך השלמת תהליך הרכישה, תידרש לספק לנו פרטי אמצעי תשלום, לרבות מספר כרטיס אשראי ופרטים מזהים.

2.4 מידע על פעילותך באתר – לרבות, כתובת IP, מיקום, זמני פעילות באתר, עמודים בהם ביקרת ומידע על המכשיר דרכו נעשה השימוש באתר.

 1. עוגיות (COOKIES)

3.1 לידיעתך, באתר נעשה שימוש בתוכנות צוברות מידע, בעוגיות ודומיהן – דוגמת pixels, tags beacons, sdk’s (להלן יחדיו יכונו בשם הגנרי “Cookies” ו/או “עוגיות”) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לשם אבטחת הנתונים בו והמידע הנמסר, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לשם קבלת החלטות בנוגע לשירותים ו/או פעילותך, לשם אימות פרטים וזיהוי, מניעת הונאות ותרמיות, לשם שיפור חווית הגלישה, תוך התאמת התכנים והשירותים להעדפותיך האישיות, הכל למטרות סטטיסטיות, מחקריות, שיווקיות ומסחריות, ולצרכי אבטחת מידע.

3.2 עוגיות, באופן כללי, הן כלים המנטרים את פעילותך באתר ואוספים אוטומטית מידע כמו כתובת IP, זמן ומשך ביקור באתר, גרסת מערכת הפעלה, סוג דפדפן, מיקום גיאוגרפי, סוג המכשיר, דפים שנצפו, הקלקות באתר וכדומה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן, ואחרות נשמרות על גבי זיכרון המכשיר או המחשב שלך.

3.3 אנו עשויים לעשות שימוש בעוגיות צד ג’ – למשל, עוגיות של חברת Google כגון אלו המוטמעות תוך שימוש ב- Google Analytics, העוזרות לנו להתאים עבורך את חווית הגלישה או השימוש, ולהסיק תובנות סטטיסטיות בנוגע לכלל השימושים בשירותים. למידע נוסף על Cookies והאופן שבו Google משתמשת בנתונים המופקים מ – Google Analytics באתר או באפליקציה, מומלץ לעיין במדיניות של Google בכתובת: www.google.com/intl/en/policies/privacy. בנוסף, אנו עשויים לעשות שימוש בעוגיות של חברת Outbrain, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של Outbrain בכתובת: http://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy, בעוגיות של חברת Taboola, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של Taboola בכתובת: http://www.taboola.com/policies/privacy-policy , בעוגיות של חברת Facebook, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של Facebook בכתובת: http://www.facebook.com/privacy/explanation, בעוגיות של חברת Adroll, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של Adroll בכתובת: http://www.nextroll.com/privacy, בעוגיות של חברת LinkedIn, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של LinkedIn בכתובת: http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy, ובעוגיות של חברת Twitter, מומלץ לעיין במדיניות הפרטיות של Twitter בכתובת: http://twitter.com/en/privacy.

3.4 תוכל להפסיק את איסוף המידע באמצעות עוגיות (למעט מידע שנאסף לצרכי אבטחת מידע או מידע חיוני לתפעול האתר) על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך.  ראה מידע אשר עשוי לסייע לך בקישורים הבאים: Google Chrome ; FireFox ; Internet Explorer  Safari ; Edge ; Opera ; www.allaboutcookies.org. אם תחסום או תמחק עוגיות, ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו נגישים לך, ו/או חוויית השימוש שלך באתר ו/או בשירותים עשויה להיות מוגבלת.

4.כיצד אנו משתמשים במידע?

4.1 המידע שנאסף ישמש אותנו בעיקר לצורך אספקת השירותים שלנו, ציות להוראות הדין והגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו. שימוש נוסף שנעשה במידע יהיה לפי כל דין, למשל:

 • לצורך יצירת קשר.
 • לצורך שיפור חווית השימוש באתר.
 • לצורך ניהול, בקרה ושיפור השירותים שלנו.
 • לצורך מענה לשאלות, הענקת שירותי תמיכה טכנית, משלוח עדכונים, מידע והודעות.
 • לצורך טיפול בתלונות, הקלטת שיחות ומתן שירות לקוחות, לרבות עריכת סקרים.
 • לצורך טיפול בבקשות לעיון במידע ותיקונו.
 • לצורך קבלת החלטות ביחס אליך או אחרים, לרבות בנושאים של מניעת הונאות, גילוי תרמיות ו/או פעילות בלתי חוקית אחרת.
 • לצורך אבטחת מידע.
 • לצורך העשרת תוכן האתר שלנו באמצעות עוגיות ואיסוף מידע אוטומטי באתר.
 • לצורך קיום נהלים ומדיניות שחלים עלינו.
 • לצורך הגנה על זכויות משפטיות שלנו ושל אחרים, ובכלל זה, התגוננות מתביעות.
 • לצורך משלוח פרסומות (כולל פרסומות מותאמות אישית)- לאחר קבלת הסכמתך, המידע ישמש אותנו ו/או מי מטעמנו גם למשלוח פרסומות ודיוורים מותאמים אישית, באמצעות דואר אלקטרוני, שיחת טלפון, הודעת SMS, רשתות חברתיות וכדומה.
 • לצורך הגנה על אינטרסים לגיטימיים שלנו ושל אחרים ולכל מטרה לגיטימית אחרת המותרת לנו על פי דין.
 1. העברת מידע לצדדים שלישיים:

5.1 אנו עשויים להעביר מידע אודותייך לצדדים שלישיים, וזאת לשם אספקת השירותים, ומימוש המטרות המותרות לנו על פי דין, על פי מדיניות פרטיות זו, או על פי הרשאתך.

5.2 חברות קשורות – אנו עשויים לשתף את המידע אודותיך עם חברות קשורות של החברה בישראל או בחו”ל למטרות השימוש המפורטות במדיניות פרטיות זו ובהתאם לדין, לשם אספקת השירותים, לרבות ניהול סיכונים שלנו ושל החברות הקשורות.

5.3 ספקי שירות חיצוניים – אנו עשויים לשתף מידע אודותיך עם ספקי שירות חיצוניים המסייעים לנו בניהול פעילותנו העסקית ומתן השירותים, כגון, ספקי מערכות טכנולוגיית מידע (IT), ספקי שירותי תמיכה ואחסון (לרבות באמצעות מחשוב ענן); ספקי שירותי גביה, ספקי ניהול שירות לקוחות ושירותים נוספים במיקור חוץ.

5.4 רשויות מוסמכות, צווים שיפוטיים ו/או הליכים משפטיים – אנו עשויים לשתף את המידע אשר נאסף ממך ו/או ביחס אלייך על פי חובה או סמכות שבדין, בהתאם להוראות רשות מוסמכת או צו שיפוטי וכן בשל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה ו/או במקרה בו החברה תהא סבורה כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים ו/או משתמשים אחרים ו/או מי מעובדיה ו/או מי מלקוחותיה, או על מנת למנוע פגיעה או נזק אחרים לפי שיקול דעתה של החברה.

5.5 צדדים שלישיים נוספים – בכפוף להוראות הדין, החברה רשאית להעביר מידע אשר נאסף אודותיך לצד שלישי במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) ו/או ארגון מחדש, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות מסוג זה), בכפוף להתחייבותו של מקבל המידע להשתמש במידע בהתאם למגבלות שחלות על החברה.

5.6 לידיעתך, כאשר אנו משתפים את המידע שלך עם צד שלישי בהסכמתך ו/או לבקשתך ו/או על מנת לספק לך שירותים שביקשת, ובכפוף לתנאי מדיניות פרטיות זו, המידע האמור יהא כפוף לנהלי ומדיניות הפרטיות של הצד השלישי ואנו לא אחראים לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם צדדים שלישיים.

5.7 אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכותנו להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות אותך באופן ישיר.

 1. אבטחת מידע:

6.1 אנו נוקטים אמצעי אבטחת מידע הולמים למידע שברשותנו, בהתאם להוראות הדין שחלות עלינו. אנו משתמשים, בין היתר, במנגנוני הצפנה והגנות אחרות לשמירה על סודיות, פרטיות ומניעת חדירה לא מורשית למידע, ובוחנים מנגנונים אלה מעת לעת. עם זאת, ישנם סיכונים הגלומים בהעברת מידע דרך האינטרנט או שיטות אחרות של אחסון אלקטרוני, ואין אנו יכולים להבטיח כי גישה או שימוש לא מורשים לא יתרחשו באופן מוחלט. לא נהיה אחראים לנזק שנגרם עקב גישה או שימוש לא מורשים כאמור, כל עוד אנו נוקטים בנהלי ובאמצעי אבטחת מידע מקובלים.

6.2 שים לב כי אתה אחראי לשימוש בפרטים המזהים אותך אישית. למשל: אל תמסור פרטי הזדהות לאחר (למשל בדואר אלקטרוני) לצורך הגנה מפני הונאות מקוונות (“פישינג”), וודא כי פרטי הקשר שמסרת לנו (לרבות מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני) נכונים, השתמש באמצעים נגד וירוסים, חדירה למחשבים וכדומה בציוד הקצה שלך שממנו אתה גולש לאתר, דאג לעדכון תוכנות, הורדות מאתרים רשמיים, הצפנה, הימנעות משימוש במחשבים פומביים או ברשתות WIFI ציבוריות, אי שיתוף מידע רגיש ברשתות חברתיות, התאם את אופן הפנייה אלינו לתוכן שלה. למשל, אם אינך משתמש במנגנוני הצפנה וחתימה אלקטרונית ומאובטחת, כדאי שתפנה אלינו שלא באמצעות דואר אלקטרוני אם מדובר בעניין רגיש ביחס אלייך. אם אתה חושש שמא מידע אודותייך הגיע לצד שלישי לא מורשה, אנא צור קשר עם שירות הלקוחות שלנו באופן מיידי.

6.3 החברה רשאית, בכל עת, לחסום את גישתך לאתר באופן זמני או לצמיתות, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את מדיניות הפרטיות ו/או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשותה על פי דין.

 1. משך זמן שמירת המידע

7.1 אנו נשמור מידע אודותיך לפרק הזמן הדרוש לצורך יישום המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו, אלא אם תקופה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין. מידע הדרוש לנו לשם ניהול עסקינו יוסיף להישמר אצלנו על פי דין.

 1. בקשות לעיון ו/או תיקון מידע:

8.1 תוכל לעיין במידע אודותייך ו/או לבקש את תיקונו ו/או מחיקתו אם מצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, ובכפוף להוראות כל דין, על ידי משלוח בקשה לכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected].

8.2 לתשומת ליבך, כמפורט במדיניות פרטיות זו, ולצורך מתן השירותים, אנו עשויים לשתף מידע אודותייך עם צדדים שלישיים. הנך מודע ומאשר בזאת כי, במידה ותבקש מאיתנו לעדכן או למחוק מידע לגביך, לא נוכל לעדכן או למחוק מידע שהועבר לצדדים שלישיים לצורך מתן השירותים ואשר מוחזק על ידי אותם צדדים שלישיים בהתאם לתנאים ולמדיניות שלהם.

 1. שינויים במדיניות הפרטיות:

9.1 אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. במידה ויבוצעו שינויים ו/או עדכונים כאמור, אלו ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר. תאריך השינוי האחרון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת “תאריך עדכון אחרון”. במידה ונבצע שינויים אשר, לפי שיקול דעתנו, עשויים להשפיע באופן מהותי על זכויותיך, אנו ננקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באמצעות האתר או באופן אחר.

 1. יצירת קשר:

בכל שאלה הנוגעת למידע אודותייך ו/או תנאי מדיניות פרטיות זו, ניתן לפנות אלינו במספר הטלפון *9028 או בכתובת הדואר האלקטרוני: [email protected].

לפרטים נוספים השאירו פרטים:
עגלת קניות0
אין מוצרים בעגלה!
ל-60 ימי התנסות בתנאים מיוחדים

השאירו פרטים!

מדיניות שימוש בעוגיות

אנו משתמשים בעוגיות וטכנולוגיות אחרות (להלן “עוגיות”) על מנת לשפר את האתר שלנו. מלבד העוגיות ההכרחיות, אנו מעוניינים להשתמש בעוגיות (1) כדי ללמוד אודות אופן הפעולה של האתר שלנו והשימוש בו, לרבות מידע סטטיסטי חוצה אתרים, (2) כדי להעמיד לרשותך יותר שימושים והתאמה אישית (3) כדי לספק עבורך אינטראקציות באמצעות הרשתות החברתיות ו-(4) למטרות מיקוד ושיווק. בלחיצה על “קבל הכול”, הנך מסכים לשימוש בכל העוגיות ובעיבוד הנתונים המקביל העשוי לכלול מידע מהדפדפן שלך וכתובת IP וכן למסירת מידע אישי לצדדים שלישיים כמתואר בהרחבה במדיניות השימוש בעוגיות/מדיניות הפרטיות שלנו. למידע נוסף, קונפיגורציה ועל מנת להסיר את הסכמתך, אנא לחץ על “העדפות לגבי עוגיות”. מדיניות שימוש בעוגיות

לפני שאתם עוזבים...

רצינו להציע לכם הטבה בלעדית והתנסות למשך 60 יום במחיר מיוחד!

דילוג לתוכן